Ettevõte Sauver OÜ, registrikoodiga: 14582075 , asukohaga Rakvere 31, Jõgevamaa, 42101, isikuandmete vastutav töötleja on www.sauver.ee ja kaitseb oma e-poe klientide ja külastajate privaatsust ning soovib olla usaldusväärne ja austav partner. Siit leiate Sauver OÜ e-poe privaatsustingimused, mis käsitlevad Sauver OÜ e-poe klientide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 1. Milliseid isikuandmeid töödeldakse
  1. Isikuandmed on andmed, mida Sauver OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks:
   – nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
   – kauba kohaletoimetamise aadress;
   – pangakonto number;
   – kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
   – klienditoe andmed.
 2. Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
  1. Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. 
  2. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
  3. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
  4. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). 
  5. Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
  6. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Sauver OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Sauver OÜ e-poele teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.
  7. Kogutud isikuandmete abil on võimalik teavitada Sauver OÜ kliente uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kliendil on võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.
 3. Õiguslik alus
  1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. 
  2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
 4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse 
  1. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. 
  2. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
  3. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
  4. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
  5. Sauver OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 5. Turvalisus ja andmetele ligipääs
  1. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
  2. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
  3. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed. 
 6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
  1. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe klinditoe vahendusel. 
 7. Nõusoleku tagasivõtmine
  1. Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
 8. Säilitamine
  1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 
  2. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
  3. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
 9. Kustutamine
  1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. 
 10. Ülekandmine 
  1. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.
 11. Otseturustusteated
  1. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
  2. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).
 12. Küpsised
  1. Sauver OÜ võib koguda veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ja neid andmeid töödelda.
  2. Sauver kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada teenuse osutamine vastavalt külastaja või kliendi harjumustele. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende kasutusharjumuste ülesmärkimiseks.
  3. Kolmandate osapoolte ehk meie reklaamiandjad/makseteenuste pakkujad võivad teile küpsiseid saata. 
  4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel, Infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris.
 13. Vaidluste lahendamine
  1. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@sauver.ee. 
 14. Muud tingimused
  1. Sauver OÜ e-poodi kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Kui viime sisse olulisi muudatusi, teavitame teid sellest meie veebisaitide teates või saadame uuendatud eeskirjad teie meilile.

No products in the cart.